Fragments d'escola


         Escrits i opinions sobre l'educació i el món de l'escola

1 Agost 2014

Expressió escrita i TIC

Filed under: Reflexions,TIC @ 10:17

La millora de l’expressió escrita dels estudiants és un camp de batalla des de fa temps a l’educació. És una de les competències bàsiques a assolir al final de l’escolaritat. Fàcilment es confon una bona expressió escrita amb absència de faltes d’ortografia, però tots sabem que no és tan sols això. L’elaboració d’un text per part d’un alumne és tot un procés, des del moment en que es planteja la tasca a realitzar fins que tenim el producte final.

No podem tan sols valorar aquest producte final, sinó que cal tenir en compte els diferents passos realitzats fins arribar al text final i en la realització d’aquests passos les eines TIC poden jugar un paper facilitador.

Qualsevol escrit requereix tot un procés d’elaboració llarg on la reescriptura acostuma a jugar un paper important si volem assolir un mínim de resultats satisfactoris. Segons com afrontar aquest procés de reescriptura amb paper es pot fer feixuc. Possiblement la utilització de les eines TIC en aquest procediment pot resultar una eina afavoridora important ja que el fet de reescriure no és una feina tan pesada.No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

© 2019 Fragments d'escola   Powered by WordPress MU    Hosted by blog.cat - la xarxa de blogs del Racó Català
css.php